Referensberättelser

Våra samarbeten

Våra kunder är kärnan i vår verksamhet och vi siktar på att optimera deras affärsverksamhet, samt backa upp dem i eftersträvan av succé med hjälp av våra tjänster. För att nå det bästa resultatet, arbetar vi långsiktigt och konfidentiellt med våra kunder. Nedan kan du läsa om våra kundberättelser.

I Samarbete med ALM Partners

The Savings Banks Group

ALM Partners balanshanterings tjänst har haft en central roll vid planeringen av Sparbanksgruppens verksamhet samt hanteringen av ränterisksituationen för att få den att stämma överens med vår riskaversion. Detta har i sin tur speglat sig i Sparbanksgruppens resultatprestationsförmåga samt ökat våra förberedelser mot volatilitet skapad av konjunkturförändringar, framförallt i en omgivning av låga räntor. Jag upplever att ALM Partners levererar viktig kunskap till Sparbanksgruppen både gällande förberedelser inför nya regleringar av den europeiska bankmyndigheten och vid hanteringen av individuella sparbankers balansrisk.