ALM Partners

Lär känna oss

Vi hjälper våra finansiella kunder att nå sina affärsmål med våra experter av hög kvalitet, våra individuellt utformade tjänster och våra innovativa tekniska lösningar.

About us

147

anställda

13,9

miljoner omsättning 2023

2011

från

ALM Partners är ett snabbt växande finskt aktiebolag inom finansbranschen, som till största del ägs av personalen. Vi är verksamma i Finland, Sverige och i växande grad även i övriga norra Europa. Vår verksamhet startade 2011, när ALM Partners köpte, sin föregångares, Aktia Banks Balanshanterings enhets verksamhet. Vi är erfarna och moderna utvecklare av finansiella tjänster samt lösningar. I dagsläget är vi 147 anställda och vår omsättning 2023 översteg 13,9 miljoner.

Vår vision

Vi är de mest kunniga och respekterade företagen inom finanssektorn partner. ALM Partners är en växande och välkänd partner för finansiella företag och en innovativ pionjär.

Vår mission

Vi hjälper våra finansiella kunder att nå våra affärsmål med våra experter på hög nivå, våra individuellt utformade tjänster och våra innovativa tekniska lösningar.

Vi möjliggör utveckling av våra kunders affärsverksamheter genom att vara en enkel, pålitlig och effektiv samarbetspartner. Vår vision är också att vara finansbranschens kunnigaste och mest uppskattade samarbetspartner. En enkel vardag bland våra kunder är viktigt för oss: vi skapar den med hjälp av kostnadseffektiva och individuellt utvecklade lösningar. Centralt i vår verksamhet är balans- och kapitalhantering: ränte- och likviditetsriskhantering samt där tillhörande regleringar och rapportering, som t.ex. IRRBB och LCR. Våra lösningar och tjänster täcker den finansiella sektorns allt mer utvidgade rapporteringskrav. Utöver detta erbjuder vi modern datahanteringskunskap och rapporteringsverktyg, samt kunskap inom Treasury-system och tillhörande processer. Våra tjänster innefattar affärsverksamhets- och riskrapportering, kvalitetsgranskning av data, AI- och maskininlärning samt datalagring inom bankverksamhet. Vi erbjuder våra kunder effektiva och förstklassiga lösningar, som stöder beslutsfattande inom den dagliga verksamheten samt riskhanteringen. Mer information om våra tjänster finner du på Tjänster-sidan.

Gedigen kompetens och konstant utveckling utgör grunden för ALM Partners verksamhet. Vi arbetar långsiktigt och med stort förtroende tillsammans med våra kunder – vi hjälper våra kunder att finna de bästa och lämpligaste lösningarna för att utveckla just deras affärsverksamhet med hjälp av moderna hjälpmedel. Vi är våra kunders vardagliga kompanjon och vi tror starkt på att göra tillsammans.

Våra värderingar

Framgång byggs tillsammans

solution icon

Vi litar på varandra och vi är pålitliga

Vi tror och litar på varandra. Våra produkter och tjänster håller hög kvalitet. Vi kommer att hålla fast vid avtalet.

solution icon

Vi arbetar öppet

Vi kommunicerar och diskuterar saker öppet. Vår verksamhet är transparent och planerad tillsammans med kunden.

solution icon

Vi värdesätter varandra och våra partners

Var och en av oss är en värdefull individ. Vi respekterar våra kunders tid och värderingar.

solution icon

Vi gillar en och lär oss tillsammans

Vi uppmuntrar varandra att utveckla vår egen kompetens. Vi förutser kundernas behov och erbjuder innovativa lösningar till en föränderlig värld.

solution icon

Vi agerar ansvarsfullt och främjar ansvar

Vi vill stödja hållbar utveckling och vara med och skapa nya jobb. Vi är med och bygger en balanserad framtid för finanssektorn.

Vårt kontor

Var kan du hitta oss

Finland

Mechelininkatu 1a

00180 Helsinki

See map +358 10 279 6800

(8.35snt / tel + 17.17snt / min)

Sweden

Frihamnsgatan 30

11556 Stockholm

See map +358 10 279 6800

(8.35snt / tel + 17.17snt / min)

Finland

Piippukatu 11

40100 Jyväskylä

+358 10 279 6800

(8.35snt / tel + 17.17snt / min)

Fakturerings adress

ALM Partners Oy

Operatör: Maventa
Service ID: 003721291126
E-faktura adress: 003723726162

ALM Group Oy

Operatör: Maventa
Service ID: 003721291126
E-faktura adress: 003730181105

Kontaktinformation

Hur kan vi hjälpa?

Headshot of Aaro Mäkelä
Aaro Mäkelä

Verkställande direktör

+358 50 540 5416
Headshot of Risto Tammela
Risto Tammela

Utvecklingsdirektör

Headshot of Mika Mattila
Mika Mattila

Vice verkställande direktör

+358 50 552 8882
Headshot of Heli Sumelius
Heli Sumelius

Direktör (Internationell verksamhet, marknadsföring)

+358 50 538 5738
Headshot of Pekka Mattila
Pekka Mattila

Direktör (ICT, HR, ekonomiförvaltning, kontor)

+358 40 032 9869