ALM Partners

Lär känna oss

85

medarbetare

8

miljoner omsatte under 2020

2011

redan från år

ALM Partners är ett snabbt växande finskt aktiebolag inom finansbranschen, som till största del ägs av personalen. Vi är verksamma i Finland, Sverige och i växande grad även i övriga norra Europa. Vår verksamhet startade 2011, när ALM Partners köpte, sin föregångares, Aktia Banks Balanshanterings enhets verksamhet. Vi är erfarna och moderna utvecklare av finansiella tjänster samt lösningar. I dagsläget är vi över 80 anställda och vår omsättning 2020 översteg 8 miljoner.

Vi möjliggör utveckling av våra kunders affärsverksamheter genom att vara en enkel, pålitlig och effektiv samarbetspartner. Vår vision är också att vara finansbranschens kunnigaste och mest uppskattade samarbetspartner. En enkel vardag bland våra kunder är viktigt för oss: vi skapar den med hjälp av kostnadseffektiva och individuellt utvecklade lösningar. Centralt i vår verksamhet är balans- och kapitalhantering: ränte- och likviditetsriskhantering samt där tillhörande regleringar och rapportering, som t.ex. IRRBB och LCR. Våra lösningar och tjänster täcker den finansiella sektorns allt mer utvidgade rapporteringskrav. Utöver detta erbjuder vi modern datahanteringskunskap och rapporteringsverktyg, samt kunskap inom Treasury-system och tillhörande processer. Våra tjänster innefattar affärsverksamhets- och riskrapportering, kvalitetsgranskning av data, AI- och maskininlärning samt datalagring inom bankverksamhet. Vi erbjuder våra kunder effektiva och förstklassiga lösningar, som stöder beslutsfattande inom den dagliga verksamheten samt riskhanteringen. Mer information om våra tjänster finner du på Tjänster-sidan.

Gedigen kompetens och konstant utveckling utgör grunden för ALM Partners verksamhet. Vi arbetar långsiktigt och med stort förtroende tillsammans med våra kunder – vi hjälper våra kunder att finna de bästa och lämpligaste lösningarna för att utveckla just deras affärsverksamhet med hjälp av moderna hjälpmedel. Vi är våra kunders vardagliga kompanjon och vi tror starkt på att göra tillsammans.

Våra kontor

Var finner du oss

Finland

Mechelininkatu 1a

00180 Helsinki

See map +358 10 279 6800

(8.35snt / tel + 17.17snt / min)

Sweden

Frihamnsgatan 30

11556 Stockholm

See map +358 10 279 6800

(8.35snt / tel + 17.17snt / min)

Finland

Lutakonaukio 1

40100 Jyväskylä

+358 10 279 6800

(8.35snt / tel + 17.17snt / min)

Kontaktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Risto Tammela

Utvecklingsdirektör

Vänligen kontakta oss

Vi berättar gärna mer

We care about your privacy