Reference

Vårt samarbete med POP Bankgruppen

”ALM Partners är POP bankgruppens långvariga samarbetspartner. I ALM Partners verksamhet har kunskapen i att kunna kombinera affärskunskap, teknisk modellering och kontinuerlig uppföljning av regelverksförändringar övertygat. Den senaste regelverksreformen gällde IRRBB – projektet var ett bra exempel på hur ALM Partners var väl förberedd på förändringsbehov. 

“I ALM Partners verksamhet framstår kvalité och tillförlitlighet samt flexibilitet – tjänsterna har alltid anpassats enligt kundens behov. Som vanligt utfördes IRRBB-projektet i tid och inom budgeten”, säger POP bankgruppens riskchef Hannu Kaijomaa 

Hannu Kaijomaa, Riskchef, POP bankgruppen