Reference

Vårt samarbete med Avanza

Samarbetet med ALM Partners-konsulter gav oss god inblick i hur vi kan förbättra modelleringen av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret samt styrningsprocesserna förknippade med modelleringen.

Avanza grundades 1999 och har sedan dess vuxit från att vara en liten online-mäklare till att bli Sveriges ledande plattform för besparingar och investeringar. Avanza utmanar de större bankerna och försäkringsbolagen på den svenska sparmarknaden, som fortfarande har en betydande tillväxtpotential. 

Avanza har banklicens och regleras därmed av finansinspektionen. För att säkerställa efterlevnad av ränteriskregelverket, bestämde Avanza för att evaluera sin IRRBB-modell. Eftersom ALM Partners har ingående kunskap i modellering av ränterisk, bestämdes om ett samarbete mellan ALM Partners och Avanza.  

ALM Partners konsulter utvärderade Avanzas IRRBB-modell i nära samarbete med Avanzas Treasury-team. Efter den gemensamma genomgången inlämnades en skriftlig rapport med förbättringsförslag till Avanza.  

Utvärderingsprocessen tog ungefär en månad, och enligt Oliver Lippman (Treasury chef) gav samarbetet med ALM Partners konsulter god insikt om hur man kan förbättra modelleringen av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret.  

Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med ALM Partners!  

Oliver LippmanTreasury chef, Avanza