Reference

Vårt samarbete med Aktia

ALM Partners kunskap gällande finansbranschen tillsammans med deras tekniska kunskaper möjliggör att de kan erbjuda varierande stöd av hög kvalité i samband med systembyten. 

ALM Partners har haft en viktig roll gällande informationens kvalitetskontroller i samband med Aktias byte av basbanksystem. ALM Partners har utvecklat ett BI-verktyg (Cladiator), med vilken bankens experter kan kontrollera att information, gällande bankprodukter, överförs korrekt i samband med byte av system. Styrkor med ALM Partners konsultservice, är deras stora kunskap inom finansbranschen, lokala läge, flexibilitet samt närhet till kunden. ALM Partners kunskap gällande finansbranschen tillsammans med deras tekniska kunskaper möjliggör att de kan erbjuda varierande stöd av hög kvalité i samband med systembyten. 

Magnus Weurlander, direktör – Head of PMO, Aktia