Reference

Vårt samarbete med Svea

ALM Partners omfattande affärskunnande av finansbranschen samt en lång erfarenhet av myndighetsrapportering, gör dem till en flexibel samarbetspartner av hög kvalitet i både tjänster och affärsdrivna utvecklingsprojekt

Svea Ekonomi har vuxit från ett svenskt finans- och inkassoföretag till en europeisk koncern, vilket har lett till en ökad rapporteringsskyldighet till Finlands Bank. Svea har verkat inom finans- och inkassoverksamhet i nästan 40 år och sysselsätter idag över 1900 personer i mer än tio länder, med Norden som den starkaste marknaden. Som ett resultat av den snabba tillväxten har rapporteringskraven ökat till en månatlig nivå. De ökade kraven förutsatte att Svea reformerade sitt rapporteringssystem, eftersom tidigare rapportering gjordes med Microsoft Excel.     

ALM Partners stöder Svea Ekonomis tillväxt genom att bygga ett nytt rapporteringssystem som uppfyller Finlands Banks krav på månatlig myndighetsrapportering. Myndighetsrapporteringslösningarna anpassas alltid efter kundens behov. Finansbranschens myndighetsrapportering är ett område som kräver expertis inom bank, reglering, BI-teknologi och informationshantering samt löpande övervakning av bransch- och lagstiftningsförändringar. ALM Partners har gedigen erfarenhet av rapportering – med att kombinera affärskunnande, reglering samt teknologisk kunskap är vi kapabla att bygga felfria rapporter av hög kvalitet.    

“ALM Partners omfattande affärskunnande av finansbranschen samt en lång erfarenhet av myndighetsrapportering, gör dem till en flexibel samarbetspartner av hög kvalitet i både tjänster och affärsdrivna utvecklingsprojekt”, berättar Svea Ekonomis finanschef Jukka Rytkönen. 

ALM Partners utformade och implementerade en ny lösning för Svea för att producera centralsbanksrapporter. Som en grund för rapporteringen valdes en applikationsbaserad ram, som har ett webbaserat gränssnitt, vilket gör att applikationen kan fungera smidigt på arbetsstationer utan klientinstallation. ALM Partners analyserade sedan kundens produkter och balansräkning och definierade och laddade upp de data som behövs för rapporterna till applikationen. Som rapporternas visualiseringsverktyg valdes MS Power BI, vilket möjliggör ett självständigt uppställande av rapporterna för Svea.  

Som en följd av ett lyckat projekt kan Svea svara ingående på myndigheternas frågor samt producera kvalitativa centralbanksrapporter, vilket krävs för att företaget skall kunna fortsätta växa. Rapporteringskraven utvecklas ständigt och regleringen skärps, vilket kräver ytterligare resursinsatser för att stödja rapporteringen. ALM Partners som en partner i myndighetsrapportering gjorde det möjligt för Svea att förnya sitt rapporteringssystem, men också att deras experter kan även i fortsättningen fokusera på sin kärnkompetens och kunder. 

”Vårt samarbete med ALM Partners har fungerat väl. Deras experter genomförde projektet effektivt och på ett sätt som stödde vårt arbete. De har gjort värdefullt arbete på ett mycket kundorienterat och pålitligt sätt”, säger Rytkönen.