Article

ALM Partners samhällsansvarsrapport 2022

Vår årliga rapport om företagets ansvar har publicerats. Rapporten inkluderar ALM Partners identifierade viktigaste hållbarhetsteman och områden, samt siffror baserade på årsredovisningen och bokföringen för år 2022.

Rapporten finns tillgänglig nedan:

Corporate Social Responsibility report 2022