Article

Figures myndighetsrapporteringsverksamhet kommer att överföras till ALM Partners

ALM Partners och Figure Taloushallinto har ingått ett avtal som innebär att Figures myndighetsrapporteringsverksamhet kommer att överföras till ALM Partners. Transaktionen tillkännagavs den 11 januari 2022 och ändringen träder i kraft den 1 mars 2022. ALM Partners har långvarig expertis i att utveckla den datahantering och verktyg som behövs för myndighetsrapportering, samt att producera myndighetsrapportering. Figure kommer däremot att fokusera ännu starkare på ekonomiförvaltningstjänster inom finanssektorn och deras utveckling.

ALM Partners och Figure har samarbetat i flera år och i och med förändringen kommer samarbetet att vara starkt även i framtiden. I samband med företagsförvärvet kommer 12 myndighetsrapporteringsexperter att överföras från Figure till ALM Partners som tidigare anställda. ALM Partners önskar de nya medarbetarna hjärtligt välkomna!

”ALM Partners utökar nu sitt utbud av myndighetsrapportering för bank- och finansbranschen till en heltäckande tjänst. Övergångsteamet av experter har mycket stark expertis som kompletterar vår serviceförmåga baserad på våra moderna myndighetsrapporteringslösningar”, säger Aaro Mäkelä, VD för ALM Partners.

Fram till det slutgiltiga genomförandet av transaktionen kommer bolagens verksamhet och kundservice att fortsätta som tidigare. Ändringarna kräver inga åtgärder från kunderna och kunderna kommer att informeras om de olika stegen i processen.

ALM Partners sysselsätter mer än 100 finansexperter och har sitt huvudkontor i Helsingfors, Jyväskylä och Stockholm.

Tilläggsinformation: Aaro Mäkelä, aaro.makela (at) almpartners.fi, 050 540 5416