Myndighetsrapportering på ett enkelt sätt

Reglering och myndighetsrapportering

Hos ALM Partners genomför vi rapportering genom att minska på komplexiteten och öka flexibiliteten. Detta ger våra kunder möjligheten att snabbt reagera på regleringsförnyelser och skapar en rapporteringsstruktur, som är planerad enligt kundens behov. Inför finansbranschens mångsidiga utmaningar har vi redan under en längre tid visat vår professionella expertis och tekniska kunnande i att hitta de rätta lösningarna.

Låt oss lyckas tillsammans

Våra rapporteringsexperter

solution icon

Sameuropeisk rapportering

solution icon

Nationell rapportering

solution icon

Krav ställda av verket för finansiell stabilitet

solution icon

EU finansmarknadsrapportering

solution icon

Modern affärsverksamhetsrapporterin

solution icon

Kontinuerliga tjänster

Rapporterar helt enkelt

En individuell och pålitlig rapporteringspartner

Hos ALM Partners implementeras rapporteringen genom att underlätta rapporteringsprocessen och öka flexibiliteten. Detta gör det möjligt för våra kunder att reagera snabbt och flexibelt på regulatorernas förändrade krav.

Specialister på rapportering

Toppexpertis inom tolkning av reglering till kundens förfogande.

Uppdaterade rapporter

Enkel och flexibel myndighetsrapporteringsprocess som uppfyller all krav.

Rapporter av hög kvalitet

Utnyttja massiva data i högkvalitativ affärsrapportering - snabba och pålitliga rapporter för att stödja beslutsfattande.

Frigör resurser för din användning

Mera tid för att fokusera sig på den mervärde producerande affärsverksamheten.

Gedigen expertis och rapporter av hög kvalitet

Reglering och myndighetsrapportering

Många sameuropeiska och nationella myndigheter, så som Europeiska centralbanken (ECB), europeiska bankmyndigheten (EBA) och Finansövervakningen (FIVA) kräver punktlig, grundlig och noggrann information om inkomster och risker från kreditinstitutioner, försäkringsbolag och bolag som erbjuder investerings- och fondtjänster. Utöver regleringsmyndigheterna förväntar sig bland annat investerare, politiska beslutsfattare och media transparens och en djup insyn i finansieringsbolags verksamhetsprofil och riskberedskap. Som följd har rapporteringskraven för finansbranchens aktörer ökat. Skapandet av dessa rapporter kräver aktuell information och en bred kunskapsbas.

Hos ALM Partners genomför vi rapportering genom att minska på komplexiteten och öka flexibiliteten. Detta ger våra kunder möjligheten att snabbt reagera på regleringsförnyelser och skapar en rapporteringsstruktur, som är planerad enligt kundens behov. Inför finansbranschens mångsidiga utmaningar har vi redan under en längre tid visat vår professionella expertis och tekniska kunnande i att hitta de rätta lösningarna.

lösningar och applikationer för myndighetsrapportering

Rapporterar agilt

Vi stöder dig och din organisation i förverkligande av:

  • Internationella regleringsstandarder (så som Basel-regelverket och IFRS9)
  • Europeiska bestämmelser och direktiv (t.ex. soliditetskrav CRD och soliditetsdirektiv CRR, regelverket för värdepappershandel MiFID), försäkringsbolagsreglering Solvens II, och relaterad rapportering (FINREP, COREP och AnaCredit m.m.)
  • Nationella krav (så som RATI/KOTI och VIRATI-helheten)

Vi har utvecklat egna moderna lösningar och applikationer för myndighetsrapportering och den massiva datahanteringen som sker i bakgrunden, för mer information här.

ALM Partner har en gedigen erfarenhet av kreditinstitutioners affärsverksamhet och dess delområden, så som balansriskhantering samt informationshantering och data-analys. Detta i kombination med uppföljning av finansindustrins reglering och myndighetrapportering möjliggör att affärsverksamhets krav beaktas i rapporteringsstrukturen. Vi vill hjälpa dig att skapa effektiv kvalitetsrapportering baserad på automatiserade data processer även för intern uppföljning, som smidigt stöder affärsverksamheten. Vidare hjälper vi gärna dig att analysera inverkan av regleringsförnyelser på affärsverksamheten, resultatet, och soliditeten samt nuvarande processer.

Våra produkter stöder rapportering

  • CRDM
  • Ahjo
  • Palje

Hannu Kaijomaa

Riskchef, POP bankgruppen

Låt oss lyckas tillsammans

Våra rapporteringsexperter

Vill du höra mer? Våra experter svarar gärna på alla ytterligare frågor du kan ha om våra produkter och tjänster. Du kan skicka en kontaktförfrågan via formuläret eller kontakta våra experter direkt.

Nicole Aladin

Chef, Myndighetsrapportering