Support för dataföretag

Informationshantering, data-analys och migrationsprojekt

Mängden data ökar konstant, men användning av data som stöd för affärsverksamheten kan visa sig vara krävande. Med välfungerande datahantering kan företagets prestationsförmåga förbättras. Riktlinjer för verksamheten kan förtydligas och mera information om affärsverksamhetens effektivitet kan utvinnas. ALM Partners hjälper till att hitta information som är relevant för kundernas verksamhet och att bearbeta den till ett begripligt och lättanvänt format.

Låt oss lyckas tillsammans

Våra experter på informationshantering och analys

solution icon

Data arkitektur

solution icon

Datamodell och databaslösningar för riskrapportering

solution icon

Hantering av datakvalitet

solution icon

Moderna verktyg för data-analys och rapportering

solution icon

Förändring- eller migrationsprojekt av bankförvaltningssystems

Informationshantering med professionalism

Data som ett företag resurs

ALM Partners experter har stor erfarenhet av lagring av bankdata och dess utveckling, och vi hjälper våra kunder att utnyttja information som en resurs för affärsutveckling.

Information ökar förutsägbarheten

Konsekvent information är lättare att tolka och förbättrar förutsägbarheten.

Informationshantering till stöd för strategi

Väsentlig information – en djupare kundvision och rätt affärsverksamhetsbeslut

Förbättrad prestation, tydliga processer, verksamhetens effektivitet – reducerade kostnade

Informationshantering kan förbättra prestanda, effektivisera processer och öka operativ effektivitet.

Information ökar förutsägbarheten

Informationshantering, data-analys och migrationsprojekt

Mängden data ökar konstant, men användning av data som stöd för affärsverksamheten kan visa sig vara krävande. Med välfungerande datahantering kan företagets prestationsförmåga förbättras. Riktlinjer för verksamheten kan förtydligas och mera information om affärsverksamhetens effektivitet kan utvinnas. Det viktigaste är att kunna finna den för affärsverksamheten väsentliga informationen och enkelt bearbeta det till förståelig form.

Datahantering- och migrationsprojekt är oftast centrala projekt med vilka organisationen kan uppnå betydliga strategiska fördelar. Vare sig det är fråga om förbättrandet av datakvaliteten eller datatillgängligheten för bolagets ledning, eller implementering av ett helt nytt system är det ytterst viktigt att projektet utförs professionellt.

ALM Partners experter har en gedigen erfarenhet av bankers datalagring och dess utveckling och vi hjälper våra kunder att utnyttja data för att utveckla affärsverksamheten. Vi erbjuder innovativ och modern data-analys och databaskunnande. I våra tjänster ingår såväl modellerad datalagring, datavisualisering och kvalitetskontroll som flexibel affärsverksamhets- och riskrapportering

  • Modellerad datalagring: Datalagring enligt era behov underlättar insikter i det egna datamaterialet och dess utnyttjande i affärsverksamhet som rapportering.
  • Säkerställande av datakvalitet: Tillförlitligheten av data och uppföljning av dess kvalitet förbättrar er organisations verksamhet på alla nivåer – ända från arbetaren på gräsrotsnivå till verkställande direktör.

Vi planerar alltid projektet tillsammans med våra kunder och redogör för nödvändiga resurser och teknologier på ett transparent sätt för att hålla kostnaderna på en eftersträvad nivå. Ett fungerande samarbete med kunden under hela projektet är viktigt och våra experter svarar gärna på alla frågor i projektets alla faser.

Vi är en pålitlig partner i våra kunders datahanteringsprojekt som är lätta att arbeta med: våra konsulter kan enligt era behov fungera som arkitekter, utvecklare eller projektmanager. Vi har många års erfarenhet av projekt inom allt från implementering av basbanksprojekts till problemlösning för tredje parters applikationer.

ALM Partners kunskap gällande finansbranschen tillsammans med deras tekniska kunskaper möjliggör att de kan erbjuda varierande stöd av hög kvalité i samband med systembyten. 

Magnus Weurlander

Direktör - Head of PMO, Aktia

Låt oss lyckas tillsammans

Våra experter på informationshantering och analys

Vill du höra mer? Våra experter svarar gärna på alla ytterligare frågor du kan ha om våra produkter och tjänster. Du kan skicka en kontaktförfrågan via formuläret eller kontakta våra experter direkt.

Headshot of Mika Mattila

Mika Mattila

Vice verkställande direktör

+358 50 552 8882