Kvalitetsprodukter för att stödja tillverkningen

ALM Partners produktfamilj

Under årens lopp har vi utvecklat flertalet olika produktsammansättningar efter våra kunders behov. Eftersom våra produkter är utvecklade för att lösa våra kunders problem är de designade för att vara enkla att använda samt beständiga. Vår produktutvecklings filosofi har alltid varit klarhet och användarvänlighet. Våra produkter kan beställas enskilt eller inkluderas i en större helhet enligt era önskemål.

Låt oss lyckas tillsammans

Våra produktfamiljsexperter

solution icon

Den tydligaste riskhanteringsinformationsmodellen i finansbranschen

solution icon

Moderna verktyg för databashantering

solution icon

Verktyg för hantering av datakvalitet

solution icon

Myndighetsrapporteringsapplikationer

solution icon

Utveckling av verktygen samt applikationerna

solution icon

Expertis inom FIS -mjukvaruprodukter

Produktlösningar individuellt

Lösningar på informationshantering och myndighetsrapporteringsproblem

Alla våra produkter har utvecklats för att lösa våra kunders problem och är i grunden stabila och så enkla som möjligt. På så sätt får kunden alltid en bra bild av vad produkten gör. Produktapplikationer är snabba att leverera och individuellt utformade. Vår kostnadsstruktur är transparent, vilket också underlättar budgeteringen.

Användbara lösningar

Stabila, enkla lösningar även för utmanande informationshantering och myndighetsrapporteringsproblem.

Smidigare rapportering

När uppgifterna är konsekventa är rapporten också konsekvent och tydlig.

Solid expertis

Tillit och kvalitet leder till ett öppet och produktivt samarbete med kunden.

Kvalitetsprodukter gör vardagen enklare

ALM Partners produktfamilj

Under årens lopp har vi utvecklat flertalet olika produktsammansättningar efter våra kunders behov. Eftersom våra produkter är utvecklade för att lösa våra kunders problem är de designade för att vara enkla att använda samt beständiga. Tack vare detta får du som kund en god uppfattning om vad produkten är kapabel att göra. Dessutom levereras produkten snabbt till dig. Vi strävar alltid till att ha en öppen kostnadsstruktur vilket också gör det enklare för dig som kund att budgetera.

Vår produktutvecklings filosofi har alltid varit klarhet och användarvänlighet. Våra produkter kan beställas enskilt eller inkluderas i en större helhet enligt era önskemål. Vi förlitar oss inte på en så kallad vendor lock-in modell där kunden blir beroende av ALM-Partners service – i stället har vi alltid klarat oss genom att kunden vill fortsätta samarbetet på grund av kvaliteten på våra produkter samt konsulter.

Vi implementerar inte enbart våra produkter, vi diskuterar gärna utvecklingsmöjligheter av våra produkter. Vi besitter nämligen mycket kunskap om branschen och best practices från marknaden.

CRDM

Databas för myndighetsrapportering

CRDM är en datamodell och produktfamilj som sammanfattar ALM Partners datakunskaper bäst. CRDM är en så kallad data mart, alltså en databas som fungerar vid sidan av era befintliga databaser och är speciellt skapad för att möta myndigheternas rapporteringskrav.

CRDM är uppbyggt så att rapporteringen till exempelvis Finansinspektionen och Finlands Bank sker på ett smidigt sätt och så att informationen lagras i systemet. För dig som kund medför detta tillvägagångsätt för myndighetsrapportering betydande fördelar. Företagets data är lätthanterligt och kostnaderna blir lägre tack vare att rapporteringen löper smidigare. Även risken för misstag i samband med rapporteringen minskar

I samband med myndighetsrapporteringen behöver man även utföra diverse beräkningar. Till detta har vi utvecklat Python-baserade applikationer som ansluts till CRDM. Med hjälp av dessa kan vi utföra allokering av säkerheter och riskviktsberäkningar som är nödvändiga vid myndighetsrapporteringen. Även detta minskar er börda med myndighetsrapporteringen inom organisationen eftersom ni inte behöver sköta nödvändiga beräkningar till exempel för hand.

Våra produkter

 • CRDM

DPM Manager

Hantering av myndighetsrapporteringen

DPM Manager förenklar hanteringen av myndighetsrapporter. Det går snabbt att ta DPM Manager i bruk, och sedan kan du lätt till exempel

 • Validera EBA-rapporter
 • Producera xbrl/xml-rapportfiler
 • Göra eventuella manuella korrigeringar

Dessutom är DPM Manager ett effektivt verktyg för uppföljning av myndighetsrapportering och kvalitetssäkring. Med hjälp av databas-egenskaperna kan du enkelt följa med utvecklingen av nyckeltal över tid, och ser lätt ifall någon rapporterad uppgift förändras märkbart.

 

DPM Manager stöder för närvarande följande rapporter:

 • Alla EBA-rapporter som baserar sig på DPM
  • t.ex. Corep, Finrep, IRRBB, ESG, Pelare 3
 • EIOPA Solvency versioner 2.6, 2.7 och 2.8
 • Rapportering  till den gemensamma resolutionsfonden SRF (2023 och 2024)
 • ESMA AIFMD
 • Finländska Virati-rapporter: S, R, LTC och KP

Uppdateringar med färska versioner av EBA:S DPM-mall i DPM Manager sker snabbt (senast publicerades uppdateringen ungefär en vecka efter att EBA publicerat sin nya DPM-ITS). Också övriga rapporter uppdateras alltid med de färskaste versionerna, medan stödet för äldre rapporter kvarstår. Med DPM Manager kan du alltså fortsättningsvis till exempel kontrollera och bearbeta Corep-rapporter från 2014.

DPM Manager används av många kunder som rapporterar till FIN-FSA, och produkten utvecklas hela tiden aktivt; i planerna ingår till exempel möjlighet till korsvalidering av DPM-rapporter, automatisk sammanställning av Pelare 3 från övriga rapporter, samt effektivare verktyg för analys och verifieringskedjor (audit trail).

Våra produkter

 • DPM Manager

CRDM-applikationer

Datan laadunhallinta

Vi har även utvecklat applikationer till CRDM som kan tas i bruk efter era behov. Vi har utvecklat ett användargränssnitt till vilket vi kan ansluta applikationerna för data kvalitetskontroll.

Datakvaliten i databaserna bör kontrolleras: till detta har vi utvecklat en applikation som kan utföra enhets- och masstester i databaser. Tack vare detta kan vi märkbart effektivera er organisations datakvalitetskontroll – till exempel i CRDM eller i övriga databaser.

Data bör även vara överensstämmande samt stationärt mellan olika system och filer. För detta ändamål har vi utvecklat en applikation som jämför två filer med varandra och rapporterat samt sparar resultaten i en egen databas. Denna lösning möjliggjorde en kvalitetssäkring av data mellan två olika system för en av våra kunder, vilket var av högsta prioritet för deras verksamhet.

Slutligen har vi utvecklat ett verktyg som visualiserar beroendeförhållandena i era databaser – med hjälp av denna applikation har er organisation möjligheten att visualisera olika objekt så som tabeller, vyer, procedurer. På det här sättet kan samtliga som jobbar med data i er organisation enkelt förstå era databasers interna beroendeförhållanden.

Ahjo ja Palje

Automatisering och hantering av databaser samt dokumentering

Den största utmaningen i hanteringen av databaser är ofta brist på versionskontrol av objekt och flera olika miljöer. Problem kan också uppstå då utvecklingen av databaser är koncentrerade till endast en serve eller om det finns flera utvecklare och utvecklingen överlappar varandra.

ALM Partners ville erbjuda ett verktyg för utveckling och hantering av databaser, som skulle stöda versionskontrol av scheman och objekt, förbättra samarbetet mellan kodare, vilket i sin tur underlättar utvecklingen och hanteringen av databaser. Så föddes Ahjo.

Fördelarna med Ahjo är:

 • Avgiftsfri
 • Python-baserad
 • Nedladdningsbar ifrån Python Package Index
 • Baserad på underhållen open-source kod
 • Tillsammans med versionshanterings programmet (Git) blir utvecklingen transparent och spårbar
 • Möjliggör ett effektivt samarbete

En annan open-sourcelösning som vi utvecklat är Palje, som automatiserar dokumenteringen av arbete. Bland kodare föredras ofta Atlassian Confluence för att dokumentera arbetet – vi på ALM Partners använder också det i första hand. Dock är detta ofta en besvärlig process. För att underlätta dokumenteringen utvecklade vi Palje som möjliggör automatisk hierarkisk databasdokumentering i Confluence. Ifall man önskar kan projektledaren även flytta dokumentationen mellan olika platser.

Vi uppmuntrar er att prova Ahjo och Palje!

Ahjo och Palje på Github

Våra produkter

 • Ahjo
 • Palje

ALM Partners omfattande affärskunnande av finansbranschen samt en lång erfarenhet av myndighetsrapportering, gör dem till en flexibel samarbetspartner av hög kvalitet i både tjänster och affärsdrivna utvecklingsprojekt.

Jukka Rytkönen

Director, Finance, Svea Ekonomi Finland

Låt oss lyckas tillsammans

Våra produktfamiljsexperter

Vill du höra mer? Våra experter svarar gärna på alla ytterligare frågor du kan ha om våra produkter och tjänster. Du kan skicka en kontaktförfrågan via formuläret eller kontakta våra experter direkt.

Headshot of Mika Mattila

Mika Mattila

Vice verkställande direktör

+358 50 552 8882