Våra experter för dina behov

Advisory

Utveckling, nya innovationer och ledarskap sker på många sätt, då den konstant skiftande världen kräver anpassning och kompetens. Vårt mål är att tillsammans med våra kunder lyckas så bra som möjligt och att lösa även de mest komplexa problemen effektivt och enkelt. Vi implementerar alla våra lösningar utgående från strategi, teknologi och effektivitet, för att bäst kunna erbjuda våra kunder möjligheten att agera dynamiskt i enlighet med egna behov.

Låt oss lyckas tillsammans

Våra experter för dina behov

solution icon

Advisory och konsultation för banker och försäkrings-, investerings- och fondbolag

solution icon

Konsultation inom affärsverksamhet, riskhantering och informationshantering

solution icon

Teknisk konsultation

solution icon

Projekthantering och kunniga projektspesialister

solution icon

Utbildningar, kartläggningsprojekt och sanity check

Kompetens flexibelt och enkelt

Omfattande expertis för förändrade situationer

Det viktigaste är förtroende. För ALM Partners betyder det öppenhet, transparens och verkligt gemensamma mål.

Omfattande expertis

Våra experter har stark företagskompetens och mångsidig data- och teknikhantering.

Smidig problemlösning

Komplexa och detaljerade enheter inom finanssektorn är vår specialitet.

Specialister enkelt

När specialisttjänster är svåra att fylla är vi flexibla att hjälpa dig.

Smidig och lätt

Projektledning som kunden vill.

Våra experter är delaktiga i utvecklingen

Advisory

ALM Partners oberoende affärsverksamhetskonsultation erbjuds av Advisory-teamet som består av erfarna toppexperter inom finansbranschen. Beroende av projektets natur arbetar vi ensamma eller i små team. Förutom enskilda projekt agerar vi även ofta som kundens representanter i roller som annars kan vara svåra att fylla med lämpliga anställda.

Vi känner oss som hemma i en miljö av ett flertal leverantörer och olika metodologier – vi förstår att kultur och säkerhet är en viktig del av helheten. I kärnan av all verksamhet är förtroende. Vi är övertygade om att största värdet skapas tillsammans. Våra långa kundrelationer och den kundrespons vi fått indikerar att vi är på rätt spår.

Varje situation är unik och kräver oftast ett lika unikt tillvägagångssätt. Vanligen består vår arbetsmiljö av komplexa och stora projekt i formen av förnyandet av affärsverksamhet eller planering och genomförande av affärsverksamhetsförändrings. Vi gör analyser samt uppskattningar och implementeringar av regleringsförändringar, och är vana att arbeta med uppgifter som kräver exceptionellt detaljerad information. Speciellt utmärker vi oss när det gäller att kombinera vårt djupa kunnande inom finansbranschen med data- och teknologihantering och globala trender. Då du arbetar med en expert från ALM Partners, ingår även hela vårt företags åratal av professionell erfarenhet och teknologi. Det möjliggör smidigt genomförandet av såväl små som stora projekt och gedigen expertis.

Filosofin om vad vi gör

Affärsrådgivning

Viktigast är förtroende. För oss innebär det öppenhet i samarbeten, transparens och faktiska gemensamma mål. Vi förstår att målet kan utvecklas i samband med en ökande gemensam förståelse eller i samband med förändringarna i ramvillkoren. När det kommer till samarbetsformen är vi flexibla, men vanligen agerar vi enligt time & material -principen. Den har visat sig bäst hantera komplexa situationer och rörliga målsättningar och fungerar även smidigt för att ta beslut att fortsätta eller avsluta samarbetet.

Osäkerhet eller oklarhet är vanligtvis en oundviklig del av en komplex arbetsmiljö, och därmed ett normalt tillstånd för oss. En viktig del av vår expertis är hantering av osäkerhet, samt att därmed forma mera konkreta och klara helheter. Enligt vår erfarenhet medför vi största värde som en del av kundens operativa team eller genom deltagande i interna projekt. Vi har agerat i rollen av produktägare, projektchef och olika positioner i projektbyrån, reglerings- och rapporteringsexperter och diverse analytikerroller, ofta inom såväl riskhantering som data.

Låt oss lyckas tillsammans

Våra experter

Vill du höra mer? Våra experter svarar gärna på alla ytterligare frågor du kan ha om våra produkter och tjänster. Du kan skicka en kontaktförfrågan via formuläret eller kontakta våra experter direkt.

Headshot of Heli Sumelius

Heli Sumelius

Direktör (Internationell verksamhet, marknadsföring)

+358 50 538 5738